Ööder grat mandränke

(Widjerfeerd faan Burchardiflud)
Wiki letter w.svg
Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Ööder grat mandränke“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Ööder grat mandränke“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Ööder grat mandränke“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!

Di artiikel Ööder grat mandränke (of uk Burchardiflud) jaft at noch ei. Luke iarst ans diar: