Gooshiirder freesch (Hoolmer)


Läitjholem äs en gemiine oun Gooshiird oun Noordfreeschloun. E gemiine äs diil foont Amt Mädel-Noordfreeschloun.

Läitjholem oon Noordfreeschlon