Logo-Hallig.pngTekst ap Haliifreesk


Ju taol aacht (röömisk: VIII) is en natürlik taol än en nomer. Ju kamt eefter e nomer sääben, man feer e nomer njugen.