ChemIDplus (faan't ingelsk Chemical Identification) as en dootenbeenk faan't United States National Library of Medicine, NLM.

Wat as det Bewerke

Uun detdiar dootenbeenk san nöömer an betiaknangen faan 379.000 cheemisk materiolen fersaamelt, an 257.000 diarfaan mä hör struktuurformel. Dü könst diar efter ünlik nöömer, CAS-Numer, formeln an giftaghaid luke.

Ferwisang efter bütjen Bewerke