International Alphabet of Sanskrit Transliteration

#REDIRECTw:de:International Alphabet of Sanskrit Transliteration
Detdiar sidj skal di (iarst ans) widjer feer. (huuchsjiisk)