Jüdeer artiikel "Johann Jannsen" as eksklusiif aw't Nordfrasch Wikipedia!


Johann Jannsen tuläid di 7. Nowämber 1814 önj Naibel, störwen di 6. Säptämber 1885 önj Deesbel, weer hi 44 iir küster wus.

Di artiikel as/es en stomp
(mo.) Di artiikel „Johann Jannsen“ as nuch en lait knååp. Wan dü mör ouert temaa wiist, schriw dåt iinjfåch deertu!
(öö.) Di artiikel „Johann Jannsen“ as man noch en betj knaap. Wan Dü muar auer det teemoo sai könst, skriiw't man ianfach diartu!
(sö.) Di Artiikel „Johann Jannsen“ es jit en bet kuurt. Wan Dü wat weetst, wat jir waant, wiis sa gur en skriif dit diartö!
Täkst aw mooringer frasch

Hi heet dächte schraawen:

Böke Bewerke

  • Jannsen, Johann (1916), Chronik der Schule zu Deezbüll, vier Neujahrsgedichte und friesische Gedichte.
  • Wilts, Ommo (1995), Dachte foon e moore: Friesische Gedichte in Mooringer Mundart (Hiirbök), Nordfriisk Instituut.