Jüdeer artiikel "Klookris" as eksklusiif aw't Nordfrasch Wikipedia!
Täkst aw mooringer frasch


Klookris (aw Tjüsch: Klockries, aw Dånsch: Klokris) as en toorp önj e gemiine Risem-Lonham. Et toorp läit önjt söödååsten foon Naibel än önjt nordweesten foon Lonham.

Önjt sööden foon Klookris as dåt Andersen-Hüs, dåt sunt 1989 tu e Frasche Feriin for e Ååstermååre hiirt. Et hüs wårt foon e teooterfloose Frasch Klüüs, De Plattdütschen än Frasche Jöögedfloose Shu Shaan, e koor Frasche Loosche än di sosjååle floose Frasche Wüste brüked.

Sii uk: Risem.

Kånde manschne Bewerke

Weblinks Bewerke