Krais (Geometrii)

Didiar artiikel ment det geomeetrisk figüür. Luke uk bi Kreis.
Sylt2.png Söl'ring


En Kreis es en geomeetrisk Grünjfiguur, sa üs uk dat Kwadraat en dat Triihuk me lik Siren.
Aur dat Bireeknin haa di Weetenskepsliren lung spekuliaret, aurdat ja di Taal Pi ek ginau bistemi ken.
Sent 1882 es em iinig diaraur, dat et ek beeter hentöfo es.

Krais me Merelponkt M en Raadius r. Di ruar Krais me Raadius R as tau maal sa gurt üs di blö Krais.

Di Krais es en Areaal me Huken söner Jen, en dit maaket et sa swaar en bireekni dit.


BireekningenBewerke

Kraistaal PiBewerke

Trinjom di Krais es't ombi trii maal sa lüng üs twerk döör. Di Taal let höör ek ginau bistemi, aurdat et niin Rationali Taal es. Di wiar rocht nai bi   .

TrinjamBewerke

 
En Krais me d = 1 uur ofrulet.
 


Me   es di Raadius meent.

Krais-AreaalBewerke

 
Hur'ling dat Kraisareaal bistemet uur ken.
 

DöörmeterBewerke

Di Döörmeter   fan en Krais me't Areaal   en Raadius   kenst Dü sa bireekni:

 

Luki uk diarBewerke

  Commons: Krais – Saamling fan Skelter en Videos