Tekst ap Haliifreesk


Schiina, amtlik Föölksrepubliik foon Schiina, is en löön öön e uust foon Aasien. Öön e nöörd laie Ruslöön än't Mongolei, öön e wäst Kasachstaon, Kirgistaon, Tadschikistaon, Afghaonistaon än Pakistaon, öön e wäst än e sööwäst Indien, öön e sööwäst Nepaol än Bhuutan, öön e söö'uust Mjanmaor, Laus än Wietnam. Et löön heet 1.330.000.000 jude (2008). Ju häädstää is Beijing.

Flaage foon Schiina

Geografii Bewerke

Indialung foon Ferwaltung Bewerke

Ju Föölksrepubliik Schiina heet 22 prowinse (saner Taiwan), fjauer komuune, fiiw autonoom regioone (Baner Mongolei, Guangxi, Ningxia, Tibeet an Xinjiang) än twaane sonerferwaltungsregioone.

Prowins Köörttiaken Longtiaken Pinyin Oufköörtung Häädstää Grote (km²) Jude
Anhui 安徽 安徽 Ānhuī 皖 wǎn Hefei 139.057 59.500.510
Fujian 福建 福建 Fújiàn 闽 mǐn Fuzhou 123.603 36.894.216
Gansu 甘肃 甘肅 Gānsù 甘 gān, 陇 lǒng Lanzhou 464.186 25.575.254
Guangdong 广东 廣東 Guǎngdōng 粤 yuè Guangzhou 177.933 104.303.132
Guizhou 贵州 貴州 Guìzhōu 黔 qián, 贵 guì Guiyang 176.505 34.746.468
Hainan 海南 海南 Hǎinán 琼 qióng Haikou 34.353 8.671.518
Hebei 河北 河北 Héběi 冀 jì Shijiazhuang 187.991 71.854.202
Heilongjiang 黑龙江 黑龍江 Hēilóngjiāng 黑 hēi Harbin 432.477 38.312.224
Henan 河南 河南 Hénán 豫 yù Zhengzhou 166.499 94.023.567
Hubei 湖北 湖北 Húběi 鄂 è Wuhan 185.125 57.237.740
Hunan 湖南 湖南 Hú'nán 湘 xiāng Changsha 211.836 65.683.722
Jiangsu 江苏 江蘇 Jiāngsū 苏 sū Nanjing 97.607 78.659.903
Jiangxi 江西 江西 Jiāngxī 赣 gàn Nanchang 167.430 44.567.475
Jilin 吉林 吉林 Jílín 吉 jí Changchun 192.105 27.462.297
Liaoning 辽宁 遼寧 Liáoníng 辽 liáo Shenyang 147.785 43.746.323
Qinghai 青海 青海 Qīnghǎi 青 qīng Xining 716.693 5.626.722
Shaanxi 陕西 陝西 Shǎnxī 陕 shǎn, 秦 qín Xi’an 205.693 37.327.378
Shandong 山东 山東 Shāndōng 鲁 lǔ Jinan 156.867 95.793.065
Shanxi 山西 山西 Shānxī 晋 jìn Taiyuan 157.023 35.712.111
Sichuan 四川 四川 Sìchuān 川 chuān, 蜀 shǔ Chengdu 491.146 80.418.200
Yunnan 云南 雲南 Yúnnán 滇 diān, 云 yún Kunming 393.734 45.966.239
Zhejiang 浙江 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè Hangzhou 103.900 54.426.891