Seite:Bremer Stacken I.djvu/65

Detdiar sidj as efterluket wurden.
— 65 —


Di Gülbück.

(An Fabel.)


  An Gülbückpar baggd jar an Näst
Fan Rüch, Hingstbiar an Oll
Madd Raid an Pualemrutter fäst,
Un Sküll för Focht an Koll.

  So hiamelk an so fin ferstät
Onner an Iadkülskaanth.
Diar hedd 's nian Awerläst, Fertrett,
Nän Kommer an nian Waanth.

  A Mantji sed üb an Jatpual
An süng, an wurd eg trät.
Hi süng, all wat at Tjüch küdd hual,
Wann 'th Wiiftji worrep an brät.

  An Huarem, ruad an witj fan Klör,
Diar ütj tu ruwin ging,
Di hedd det Näst uck ball üb 't Spör,
Man küd'd at gor eg ling.

  Hü skull hi det nü doch unting ?
Wat skull hi du? Hi mad
Do Aier so holl tu ham bring.
Nü harki 'm, wat 'r sad :

  „Det liaw ick, jam satt madd un 'th Rüch.
Wat ha jam 't hirr doch rar!
Man för söck ongelk Ruwertjüch
Stunn jam doch un Gifar.