Sylt2.png Söl'ring


Alkaliteet es en Töstant bi en pH-Wert aur 7. Dit meent, dat en Stof baasisk, sa üs en Laak reagiaret.
Di Maker diartö es di Aciditeet, da es dit süüer, sa üs en Süüri.

En pH-Wert-Skāla. Ruar es süüer, blö es bāsisk.

En pH-Wert aur 7 (bit 14) meent, dit es en Laak, öner 7 (bit 0) es dit en Süüri.
Di Sken fan di Mensk ken gur en pH-Wert fan 5,5, swak süüer, fordrai.

Di Alkaliteet ken töögen Rest aarberi, sa üs bi Beton, wan di Moniari-Iirsen ek restig uur.