Tekst üüb Fering


De Fryske Marren (üüb Holuns: De Friese Meren) as ian faan dön aagetanj gemeenden faan Waastfresklun. At gemeend leit uun a süüdwaast faan't prowins. Uun a nuurd leit at gemeend Ljouwert, uun a nuurduast It Hearrenfean, uun a süüduast Weststellingwerf, uun a süüd at prowins Flevolun an uun a waast an nuurd at gemeend Súdwest-Fryslân. Det hee 51.585 lidj (2017)[1]. At hoodsteed as De Jouwer.

De Fryske Marren uun Waastfresklun

Geografii

Bewerke
 
Topograafisk Koord faan De Fryske Marren
  • Sleattemer Mar
  • De Kûfurd
  • Langwarder Wielen
  • Snitser Mar
  • It Nannewiid
  • Tsjûkemar
  • Grutte Bekken

Steeden an taarpen

Bewerke

Dön tjiin gratst steeden uun't gemeend san:

# Frysk Nööm Holuns Nööm Lidj (2018)[2]
1 De Jouwer Joure 12.745
2 Balk Balk 4145
3 Sint Nyk Sint Nicolaasga 2840
4 Aldehaske Oudehaske 1600
5 Ychtenbrêge Echtenerbrug 1120
6 Sint Jânsgea Sintjohannesga 1060
7 Langwar Langweer 1015
8 Bakhuzen Bakhuizen 960
9 Aldemardum Oudemirdum 915
10 Sleat Sloten 670

Öler steeden an taarpen uun't gemeend san:

# Waastfresk Nööm Holuns Nööm # Waastfresk Nööm Holuns Nööm
1 Aldegea Oudega 26 Reahel Rohel
2 Aldeouwer Oldeouwer 27 Riis Rijs
3 Bantegea Bantega 28 Rotstergaast Rotstergaast
4 Boarnsweach Boornzwaag 29 Rotsterhaule Rotsterhaule
5 De Broek Broek 30 Rottum Rottum
6 Diken Dijken 31 Rûgehuzen Ruigahuizen
7 Dolsterhuzen Delfstrahuizen 32 Skarsterbrêge Scharsterbrug
8 Dunegea Doniaga 33 Sniksweach Snikzwaag
9 Eagmaryp Akmarijp 34 Sondel Sondel
10 Ealahuzen Elahuizen 35 Terherne Terherne
11 Eastersee Oosterzee 36 Terkaple Terkaple
12 Follegea Follega 37 Teroele Teroele
13 Goaiïngaryp Goingarijp 38 Tsjerkgaast Tjerkgaast
14 Harich Harich 39 Vegelinsoard Vegelinsoord
15 Haskerhoarne Haskerhorne 40 Wikel Wijckel
16 Jiskenhuzen Idskenhuizen 41 Ychten Echten
17 Jistergea Eesterga
18 Kolderwâlde Kolderwolde
19 Legemar Legemeer
20 De Lemmer Lemmer
21 Murns Mirns
22 Nijehaske Nijehaske
23 Nijemardum Nijemirdum
24 Ousterhaule Ouwsterhaule
25 Ousternijegea Ouwster-Nijega

Befölkring

Bewerke

Spriiken

Bewerke

Uun a miast faan't gemeend wurt det Súdwesthoeksk spriikwiis faan't Waastfresk spreegen. Uun en dial faan a nuurd faan't gemeend wurt Klaaifrysk spreegen.

Histoore

Bewerke

At gemeend wurd 1. Janewoore 2014 grünjlaanjen. Iar wiar trii gemeenden: Skarsterlân uun a nuurd, Lemsterlân uun a süüd an Gaasterlân-Sleat uun a waast.

Kwelen

Bewerke
  1. citypopulation.de
  2. Netherlands: Friesland / Fryslân, citypopulation.de