Täkst aw mooringer frasch


Härfstmoune as di nüügente moune foon et iir. E noome foon e moune kamt üt da üüljfrasche uurde herfst än mōnath. E moune håt uk Septämber; dåtheer uurd kamt üt et Latiinsch (mensis) September. Et as di jarste moune foon Härfst önj e Nordhuulewkuugel än di jarste moune foon Uurs önj e Söödhuulewkuugel. Et heet 30 deege.

Härfstmoune önj e Härtooch foon Berry sin Stünebök
Kaläner foon Härfstmoune 2020