Täkst aw mooringer frasch


Beeridmoune as di oochte moune foon et iir. E moune håt uk August; dåtheer uurd kamt üt et Latiinsch (mensis) Augustus. Et as di treede moune foon Samer önj e Nordhuulewkuugel än di treede moune foon Wunter önj e Söödhuulewkuugel. Et heet 31 deege.

Kaläner foon Beeridmoune 2020
Beeridmoune önj e Härtooch foon Berry sin Stünebök