Gooshiirder freesch (Hoolmer)


Haliloun (åw Tjüsch: Helgoland, åw Ängelsch: Heligoland) äs en äiloun oun e Noordsäi än en gemiine oun di Pinnebeerj Krais.

Haliloun