Tekst üüb Fering


At Kannada skraft (üüb Telugu: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Kannaḍa Lipi) as ian faan dön skraften, wat faan’t Braahmii Skraft ufleitet wurd. At skraft wurt brükt, am det Kannada tu skriiwen.

Konsonanten

Bewerke

At skraft hee seeks-an-dörtig konsonanten:

Teeken ISO IPA Teeken ISO IPA Teeken ISO IPA Teeken ISO IPA Teeken ISO IPA
ka /kʌ/ kha /kʰʌ/ ga /gʌ/ gha /gʱʌ/ ṅa /ŋʌ/
ca /ʧʌ/ cha /ʧʰʌ/ ja /ʤʌ/ jha /ʤʱʌ/ ña /ɲʌ/
ṭa /ʈʌ/ ṭha /ʈʰʌ/ ḍa /ɖʌ/ ḍha /ɖʱʌ/ ṇa /ɳʌ/
ta /t̪ʌ/ tha /t̪ʰʌ/ da /d̪ʌ/ dha /d̪ʱʌ/ na /n̪ʌ/
pa /pʌ/ pha /pʰʌ/ ba /bʌ/ bha /bʱʌ/ ma /mʌ/
ya /jʌ/ ra /rʌ/ /ṟ/ la /lʌ/ va /ʋʌ/
śa /ɕʌ/ ṣa /ʂʌ/ sa /sʌ/
ha /hʌ/ ḷa /ɭʌ/ /ɺ/

At jaft uk föl ligatüüren. Jo treed ap, wan uun't wurd tau konsonanten lik üübenöler treed. De naist konsonant uun det ligatüür lei uner de iarst. Dön miast faan de naist konsonanten uun a ligatüüren haa det lik ütjsen üüs hör folformen. Hög faan dön naist konsonanten uun a ligatüüren luke man ölers üüs hör folformen ütj.

Folform ISO Uun en ligatüür
mä ಕ ka
ISO Bispal uun en wurd
ta ಕ್ತ kta ಸಮಸ್ತ samasta
na ಕ್ನ kna ಪತ್ನಿ patni (wüf)
ma ಕ್ಮ kma ಯುಗ್ಮ yugma
ya ಕ್ಯ kya ಹ್ಯಾಗೆ hyāge
ra ಕ್ರ kra ಪ್ರಾಣ prāṇa (leewent)
la ಕ್ಲ kla ಆಹ್ಲಾದ āhlāda (plasiar)
va ಕ್ವ kva

Wokaalen

Bewerke
Bi a began
faan’t wurd
Teeken ISO IPA ka ISO IPA Bi a began
faan’t wurd
Teeken ISO IPA ka ISO IPA
(nian) a /a/ ka /ka/ ā /aː/ ಕಾ /kaː/
ಿ i /i/ ಕಿ ki /ki/ ī /iː/ ಕೀ /kiː/
u /u/ ಕು ku /ku/ ū /uː/ ಕೂ /kuː/
/r̥/ ಕೃ kr̥ /kr̥/ r̥̄ /r̥ː/ ಕೄ kr̥̄ /kr̥ː/
e /e/ ಕೆ ke /ke/ ē /eː/ ಕೇ /keː/
ai /ai/ ಕೈ kai /kai/
o /o/ ಕೊ ko /ko/ ō /oː/ ಕೋ /koː/
au /au/ ಕೌ kau /kau/

Öler teekens

Bewerke
Teeken[1] ISO IPA ka ISO IPA
- - ಕ್ k /k/
-ṁ /m/ ಕಂ kaṁ /kam/
-ḥ /h/ ಕಃ kaḥ /kah/

Taalen

Bewerke
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು
sonne oṃdu eraḍu mūru nālku aidu āru ēḷu eṃṭu oṃbattu

Kwelen an futnuuten

Bewerke
  1. Dönheer teekens haa nian salewstendig formen.