Amrum.pngTekst üüb Öömrang


En Diftong (faan ualgreks δίς dís 'tweisis' an φθόγγος phthóngos 'tuun') as en dobeltuun faan tau ünlik wokaalen uun detsalew silew.

Skriiwiisen för diftongen san ei, au, äu, eu, ai, oi, ui an öödern.

Diftongen kön:

  1. uffaal, sö üs uun klau, meew
  2. uunstiig, so üs uun lua, kui
  3. iintji, so üs uun hiar
  4. sweewe, so üs uun lui
  5. lung of kurt wees, so üs uun wai (lung) an wei (kurt)

HiatusBewerke

Diftongen san wat ööders üs en Hiatus: Diar fulge uk tau wokaalen üübenööder, man jo wurd ei üs dobeltuun ütjspreegen. Tesken jo tau wokaalen as en onerbreegang (lat. hiatus).

Bispalen: ka'os, ru'iin, re'el, be'eemke

TriftongenBewerke

Bi en Triftong fulge trii wokaalen üübenööder. Diar jaft at ei föl bispalen faan:

  1. uffaalen: liaw, woort daalang uk liu ütjspreegen
  2. uunstiigen: spuai, woort daalang uk spui ütjspreegen

Luke uk diarBewerke

  Commonskategorii: IPA – Saamlang faan bilen of filmer