Täkst aw Gooshiirder fräisch


Hoorninger Fräisch
Boorlem äs en gemiine oun Gooshiird oun Noordfräischloun. E gemiine äs diil fun’t Amt Mädel-Noordfräischloun.

Hoolmer Freesch
Boorlem äs en gemiine oun Gooshiird oun Noordfreeschloun. E gemiine äs diil foon’t Amt Mädel-Noordfreeschloun. Ount noorden läie E Hoorne, Beergem än Läitjholem, ount ååsten loit Höögel, ount sööen läie Breetst, Säänebel än Fåålst än ount weesten loit Reußenkuuge. E gemiine heet 2011 foolk (2016)[1].

Boorlem oun Noordfräischloun/Noordfreeschloun

Persöönlikhaide Bewerke

Kwäle Bewerke

  1. Nordfriesland, citypopulation.de