Tekst üüb ÖömrangH   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc   Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y   Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
  * Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  ** Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Hualewmetalen san cheemisk elementen an stun uun't periodensüsteem tesken a metalen an a nianmetalen. En ualen ütjdruk för detdiar seerie faan elementen as metaloiiden.

Auersicht Bewerke

Det iindialang faan elementen tu det seerie hualewmetal as böös ünseeker.

B Boor hualewmetal
C Köölstoof naier bi a nianmetalen
Si Siliitsium hualewmetal
P Fosfoor naier bi a nianmetalen
Ge Germaanium naier bi a metalen
As Arseen hualewmetal
Se Seleen naier bi a nianmetalen
Sb Antimoon naier bi a metalen
Te Teluur hualewmetal
Po Poloonium naier bi a metalen
At Astaat naier bi a metalen

Luke u diar Bewerke

  Commonskategorii: Hualewmetalen – Saamlang faan bilen of filmer