Knut J. Clement
Gerhard Martens
Berthold Bahnsen
Lorenz F. Mechlenburg
Adeline Petersen
Hans Momsen

02. Wjetnam, natjunaalfeierdai
02. Mahatma Gandhi1869
03. Könang Munjong faan Korea1414
03. Sjiisklun, natjunaalfeierdai
04. Rembrandt, † 1669
05. Hermann Möller † 1923
06. Le Corbusier1887
07. Knut Jungbohn Clement † 1873
07. A Hamas begant en kriich jin Israel : 2023
08. Hermann Janssen1888
08. Sjiina, natjunaalfeierdai
08. Ernst Nicol † 2022
10. Thelonious Monk1917
10. C. P. Christiansen † 1922
10. A Neederluns Antilen wurd apliaset : 2010
11. Ööder grat mandränke : 1634
11. James Prescott Joule † 1889
13. Hark Olufs † 1754
13. Gesina Lechte-Siemer1911
13. Asger Juul Linding Lindinger1916
13. Pharoah Sanders1940
13. Karen Heide Ebert † 2016
14. Gerhard Martens1855
14. Brar C. Roeloffs1928
14. Berthold Bahnsen † 1971
15. Vergil70 f.Kr.
15. Könang Jeongjong faan Korea † 1419
15. Friedrich Nietzsche1844
15. Pablo Picasso1881
15. Lorenz Friedrich Mechlenburg † 1875
15. Adeline Petersen1940
17. Momme Andresen1857
17. Johannes Petersen1909
17. Jürgen Spanuth † 1998
17. Carla Bley † 2023
18. Jopie Huisman1922
19. Andreas Hübbe1865
19. Katharine Fedders † 1941
20. Sir Christopher Wren1632
21. Dizzy Gillespie1917
21. Ernst Löfstedt † 1978
22. Karl Friedrich Kielmeyer1765
22./23. Sarah Bernhardt1844
23. Hans Momsen1735
23. Henri Milne Edwards1800
24. Marron Fort1938
25. Johannes Hansen † 1877
25. Pablo Picasso1881
26. Uastenrik, natjunaalfeierdai
27. Könang Taejo faan Korea1335
27. Theo Griep1916
27. St. Vincent an Grenadiinen, suwereeniteet 1979
28. Tschechien, natjunaalfeierdai
28. John Locke † 1704
29. A Türkei woort grünjlaanj : 1923
29. Emil Hansen † 1955
30. Paul Valéry1871
31. Katsushika Hokusai1760